Mennesker

Den viktigste ressursen vi har i MainTech er menneskene som muliggjør arbeidet vi leverer. «Glede», «Respekt», «Innsikt» og «Pålitelig» er våre verdier og vi søker talenter som identifiserer seg med disse og som ønsker å være kulturbærere.

Bli litt bedre kjent med oss

Marit

”Når man skaper rom for raushet skjer det magiske ting” Marit er teknologen som brenner for mennesker. Økonomen som gjør samhandling til vekst. Det handler om å dele kunnskap, kultur og fag. Sånn at folk drar i samme retning og skaper resultater. På kontoret og hos kundene våre.

David

MainTech's globetrotter med 63 land på lista si så langt. Etter et år som prosjektleder i Angola, er han nå tilbake i Trondheim. David har bred erfaring i å bygge vedlikeholdssystem både nasjonalt og internasjonalt. Utgangspunktet er alltid å gjøre kundene bedre. Det krever oppdagelser, analyser og ikke minst en plan.

Jorunn

”Noen oppgaver kan virke uoverkommelige. Så kommer du i mål.” Jorunn jobber med å lage systemer for å være i forkant av problemer som kan oppstå. Det krever erfaring. Det krever dedikasjon. Det handler om store verdier. Materielle, miljømessige og menneskelige. Jorunn jobber mest med subsea-relaterte problemstillinger.

Bli kjent med vår Senior Ingeniør Kristine

MainTech setter godt miljø og trivsel som nummer 1. MainTech har stor tro på at godt humør og stor takhøyde, sammen med et sterkt faglig miljø, gir de ansatte de beste rammer for å kunne utvikle seg videre. Kulturen er noe av det Kristine setter mest pris på i en hektisk arbeidshverdag.

Bli kjent med vår Ingeniør Andrea

Andrea beskriver en kultur hvor det er stor takhøyde, og mye latter i arbeidsdagen som noe av det hun verdsetter mest. Utviklingsmuligheter står også høyt på listen. MainTech jobber målrettet med å viderutvikle den enkeltes kompetanse. Dette gjennom interne og eksterne kurs og ved å tilrettelegge for å ta viderutdanning. En arbeidsdag er sjeldent lik den forrige, etter 5 år føler hun fortsatt at hun lærer noe nytt hver dag.