Student - Strukturering og videreutvikling av data

Informasjon om stillingen

Vi jobber i dag tett med ett internasjonalt oljeselskap hvor vi bistår i etableringen av et «Asset Integrity Management» system for et oljefelt i Angola. Systemet skal bidra til en sikker og pålitelig drift som er bygd på prinsippet om kontinuerlig forbedring. I den forbindelse så trenger vi en student som kan hjelpe oss med å strukturere inspeksjonshistorikk fra rapporter og inn på databaseformat. Dataene må struktureres slik at det er mulig å ta i bruk fremtidig datalæring og visualisering i dashboard. Det er derfor en stor fordel om du er over snittet interessert i data og analyse.

Arbeidsbelastning vil være ca. 3-4 timer to ettermiddager i uka, fra januar/februar 2021. Vi vil i løpet av vinter/vår 2021 vurdere om engasjementet kan utvides til en sommerjobb i 2021.

Arbeidssted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

  • Sette seg inn i og forstå inspeksjonsrapporter
  • Legge inn data fra manuelle inspeksjonsrapporter inn i database for historikk
  • Analysere historikk og akseptkriterier og bestemme statuskoder
  • Basert på etablert historikk, bidra med forslag og utvikling av dashboard og analyser

Kvalifikasjoner og erfaring

  • Interesse i framtidens løsninger!
  • Student (MSc, BSc) med relevante fag innen drift og vedlikehold eller materialteknologi,
  • God datakunnskap vil være en fordel
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig.
  • Gode samarbeidsegenskaper, lagspiller

Søknad med karakterutskrift og CV sendes david.mbala@maintech.no senest 15. desember 2020.

Kontaktpersoner for eventuelle spørsmål:

David Mbala, david.mbala@maintech.no, Prosjektleder AIM Angola

Grethe Selboe, grethe.selboe@maintech.no , Leder Inspeksjon og Materialteknologi