Noen av våre caser

Les litt om arbeidet vårt og se hvilke utfordringer vi bryner oss på i hverdagen.

Establishing an Asset Integrity Management System for Sonangol

How to ensure optimal asset integrity of an oil & gas block consisting of 3 process platforms, 11 drilling platforms, 1 FPSO and 3 flare platforms?

Sikker nedlåsning av farlig energi ved vedlikeholdsarbeid

Farlig energi er en stor risiko for de som utfører vedlikehold. Elektrisk-, mekanisk-, trykk- og termisk energi har potensiale til å påføre vedlikeholds- personell alvorlig skade.

Verdiskapning satt i system - LEAN prosjekt for Namsos Næringsforening

"Innovasjon er mer enn å finne opp verdensnyheter. Det handler minst like mye om å gjøre ting smartere, billigere og med bedre kontroll" Ivar Skjerve - Innovasjon Norge

RCM for Statkraft Markets GmbH

MainTech har utført RCM på godt over 4000 tekniske objekter i Statkraft sitt gasskraftverk, Robert Frank Gas Power Plant, i den lille byen Landesbergen i Tyskland.

Vedlikeholdssløyfa lukkes i Statnett

Statnett sine anlegg er riksvegen i strømnettet vårt, og strekker seg fra Skagerrak til Nordkapp. Vedlikeholdsdimensjonering for disse anleggene starter i ei dedikert faggruppe for hver enkelt komponent, via lokale områder som har det daglige oppsynet med utstyret og ender til slutt opp som et eventuelt vedlikeholdstiltak i styringssystemet. Men ikke bare det..

Senior inspeksjonsingeniører for Woodside

MainTech har hjulpet Woodside Energy Ltd gjennom å bidra med senior inspeksjonsingeniører under deres store revisjonsstans på Karratha Gas Plant i Nordvest Australia.

Ormen Lange og Draugen - subsea systemer

Sikker drift for A/S Norske Shell sine anlegg.

Norsk Mineral med nytt vedlikeholdssystem

MainTech bistår Norsk Mineral ved anskaffelse og implementering av vedlikeholdssystem

RCM-analyser for North Atlantic Drilling

North Atlantic Drilling er en del av Seadrill-konsernet, og de er en ledende aktør blant riggselskapene i Nordsjøen. MainTech har utført RCM-analyser for boreskipet West Navigator og boreriggen West Hercules.