Vil du være med å løse viktige utfordringer i norsk industri?

Lær litt om hvordan det er å jobbe med oss!

Start video

Karriere

MainTech er i vekst og søker derfor etter flere ansatte til vårt fagmiljø. På denne siden kan du lære litt mer om hvordan det er å jobbe med oss!

Kultur

Vi i MainTech AS synes vi har et veldig godt miljø både faglig og sosialt, og vi bruker ofte ordet MainTech’er som en beskrivelse på en person. Men hva ligger i det?

Les mer

Mennesker

Den viktigste ressursen vi har i MainTech er menneskene som muliggjør arbeidet vi leverer. Bli litt bedre kjent med noen av menneskene i MainTech.

Les mer

Caser

Fra inspeksjoner i Australia til risikostyring i Norge. Lær litt mer om våre kunder og se hvilke utfordringer og oppgaver vi bryner oss på i hverdagen.

Les mer

Vil du jobbe tett på Nord-Norge?

Norsk havbruk vokser. Mye kompetanse skal bygges når næring går fra primær til industri. Det er nybrottsarbeid. Det krever gode prosesser og ny kompetanse. Det hjelper vi til med. Sånn at folket langs kysten kan forvalte ressursene sine best mulig.

Kontakt oss

Jobb tett på Norges ledende
energiprodusenter

Når energien må vedlikeholdes er vi der. Og gjerne litt før. Vindkraft, vannkraft og fjernvarme. Verdifulle ressurser fra en natur som både er gavmild og glupsk. Vi sørger for at energibedriftene trygt kan møte forventinger fra kunde og myndigheter.

Kontakt oss

Vil du jobbe tett på norsk sokkel?

Vi planlegger og gjennomfører inspeksjoner på noen av de største installasjonene på norsk sokkel. Det er krevende, spennende og viktig arbeid. Trygghet og forutsigbarhet for anlegg og folk er det viktigste.

Kontakt oss

Vil du jobbe tett på norsk bergindustri?

Å høste av fjell krever mye kunnskap og gode hjelpemidler. Vi jobber med kontinuerlig forbedring av norsk bergindustri. HMS arbeid og kompetanseheving er noe av det viktigste. Mennesker er alltid i sentrum.

Kontakt oss

Previous
Next

Om MainTech

MainTech AS har spisskompetanse innen drift, vedlikehold, inspeksjon og materialteknologi. Våre kunder spenner fra Norges største oljeselskaper til prosessindustri, havbruk og energi. Vi arbeider innenfor et bredt bransjespekter både offshore og på land. 

Felles for alt vi gjør er at vi arbeider kontinuerlig med å sørge for effektiv, sikker og lønnsom drift for våre kunder. I MainTech benytter vi vår faglige ekspertise og «hands-on» erfaring som basis for å tilføre våre kunder spesialisttjenester innen forbedring.

Hvordan er det å jobbe hos MainTech?

Vi er 46 ansatte og holder til i nye og gode lokaler i Trondheim og Molde. Arbeidsdagen er ofte variert mellom å være ute hos kunden, jobbe via video-konferanser og sammen med kollegaer i egne lokaler, derfor investerer vi mye i møterom, kontorer og egne samarbeidsrom med gode kommunikasjonsløsninger.

Vi prøver å samles til lunsj og setter samhold og trivsel som nummer 1. «Glede», «Respekt», «Innsikt» og «Pålitelig» er våre verdier og vi søker talenter som identifiserer seg med disse og som ønsker å være kulturbærere. Hos oss er det stor takhøyde, sammen med et sterkt faglig miljø ønsker vi å gi deg de beste rammer for at du skal utvikle deg videre.

Opplevelser du vokser på

I MainTech liker vi å oppleve ting sammen. Det kan være skiturer eller snøskutersafari. Det kan være turer som gir adrenalin eller ettertanke. Ofte begge deler.